Skip to content

Oferta

AllWaysFish fish protection system 

Oferta AllWaysFish została
opracowana w odpowiedzi na szeroką potrzebę tworzenia oraz implementacji
rozwiązań dedykowanych do ochrony ryb w ich naturalnym środowisku.

AllWaysFish oferuje kompleksową obsługę w zakresie projektowania, produkcji, wdrożenia oraz badań  postimplementacyjnych barier elektrycznych. Organizujemy również testy weryfikujące efektywność pracy barier elektrycznych.

Oferta

a. Bariery elektryczne przeznaczone do:

  • Blokowanie ryb w kanałach dolotowych do elektrowni wodnych
  • Blokowanie ryb przed wpłynięciem do kanałów wylotowych elektrowni wodnych
  • Ukierunkowywanie ryb na przepławki
  • Ukierunkowywanie ryb na pułapki (gatunki inwazyjne)
  • Wygradzania obszarów zamkniętych dla ryb
  • Wygradzania obszarów do których ryby nie powinny mieć dostępu

b. Wsparcie w projektach badawczo-rozwojowych wykorzystujących pole elektryczne jako czynnik wpływający na zachowanie ryb.

c. Analiza efektów zastosowania bariery elektrycznej jako rozwiązania do ochrony ryb. 

d. Wykonanie monitoringu oraz profesjonalnej oceny skuteczności pracy już zainstalowanych barier elektrycznych.

e. Przeglądy techniczne oraz okresowe kontrole barier elektrycznych.

AllWaysFish

Experience in the production and installation of modern fish protection barriers with the highest efficiency. Environmentally friendly technology.

Contact

tel. +48609735018

email: info@allwaysfish.com

Wrocław

Polska