Skip to content

Technology

AllWaysFish fish protection system 

Kiedy spotykamy się z polem elektrycznym w wodzie

Energia elektryczna w postacji pola elektrycznego generowanego w środowisku wodnym jest szeroko stosowaną technologią na całym świecie, głównie do połowu ryb. Są to najczęściej małej wielkości i małej mocy przenośne urządzenia wykorzystywane do punktowego odławiania ryb. Systemy generujące pole elektryczne w wodzie montowane są również na łodziach przeznaczonych do elektropołowów w większej już skali.

Czym są bariery elektryczne i jak są zbudowane?

Bariery elektryczne AllWaysFiBariery elektryczne AllWaysFish to urządzenia wykorzystywane do blokowania migujących ryb oraz do ukierunkowywania ich na ścieżki migracyjne np. przepławki. Wytwarzają one pole elektryczne o odpowiednim kształcie i natężeniu, które stanowi niewidzialną blokadę dla ryb, jednocześnie nie szkodząc rybom w chwili kontaktu z polem elektrycznym. Jest to pole impulsowe modelowane w zakresie częstotliwości od 10Hz do 10kHz oraz natężeniu od 0,1V/cm do 0,6V/cm.

Pole elektryczne wytwarzane jest pomiędzy dodatnimi i ujemnymi elektrodami umieszczonymi w środowisku wodnym. Ilość elektrod, ich rozmiar oraz wzajemne rozmieszczenie definiuje kształt pola oraz przestrzeń w jakiej pole elektryczne jest wytworzone. Elektrody mogą być montowane wertykalnie w rzędach jako linie elektrod dodatnich i ujemnych między którymi wytwarzane jest pole naprzemiennie w rzędach lub pojedyńczo, np. na bokach kanałów wodnych. Sposób montażu elektrod jest określany na etapie indywidualnego projektu.

W zależności od obiektu oraz celu jaki spełniać ma bariera elektryczna może ona oddziaływać na ciało ryby poprzecznymi lub wzdłużnymi liniami sił pola elektrycznego. W sytacjach gdy uwarunkowania techniczne uniemożliwiają montaż elektrod generujących linie sił pola układające się wzdłużnie do kierunku przemieszczania się ryb stosujemy elektrody boczne wytwarzające poprzeczne linie sił pola. Oba rodzaje pola dają możliwość osiągnięcia wysokiej skuteczności, ale w najbardziej wymagających przypadkach projektujemy i wykorzystujemy rozwiązania będące połączeniem hybrydowym obu pół. Rozwiązania hybrydowe są zazwyczaj droższe w wykonaniu ale dają znacznie szerszą przestrzeń do modelowania pola i skuteczniejszego oddziaływania na ryby.

Skuteczność barier elektrycznych AllWaysFish

Skuteczność barier elektrycznych zależy od wielu czynników, które należy względnić już na etapie projektowym. Bariery elektryczne nie są rozwiązaniem, które można w prosty sposób powielać oraz instalować jako 1 do 1 na róznych obiektach.

Jest wiele czynników, które uwzględniamy na etapie projektowania oraz wdrażania barier elektrycznych w celu osiągnięcia jak najwyższej skuteczności.

Są to między innymi:

·       ścieżki migracji ryb

·       budowa kanału rzecznego w miejscu instalacji bariery elektrycznej

·       wymiary przekroju poprzecznego w miejscu instalacji

·       otoczenie bariery: ściany, elementy stalowe

·       przewodność wody i jej zmienność

·       gatunki ryb, na które oddziaływać ma bariera

·       wymiary ryb

·       prędkość przepływu wody

·       kierunek przepływu, kierunek migracji ryb

·       zanieczyszczenia, które przemieszczają się z prądem wody

·       wahania poziomu wody w okresie rocznym

·       występowanie warunków lodowych

·       falowanie (w przypadku instalacji na zbiornikach wodnych)

·       poziom zanieczyszczenia elektrod

·       kształt pola elektrycznego determinowany rozmieszczeniem elektrod oraz napięciem zasilania elektrod.

AllWaysFish

Experience in the production and installation of modern fish protection barriers with the highest efficiency. Environmentally friendly technology.

Contact

tel. +48609735018

email: info@allwaysfish.com

Wrocław

Polska