Skip to content

Application

AllWaysFish fish protection system 

Bariery elektryczne jako ochrona ryb przy elektrowniach wodnych  

Jednym z tematów przewodnich dyskutowanym na forum światowym jest przestawienie gospodatki na zieloną energię oraz odejście od wysokoemisyjnej produkcji energii elektrycznej opartej na węglu. Trend ten daje impuls do inwestowania w istniejące a także nowe hydroelektrownie, które są klasyfikowane jako źródło zielonej energii, ale czy aby napewno enegia elektryczna pozyskiwana tą drogą jest w pełni zielona i czy rzeczywiście nie szkodzi środowisku?

Elektrownie wodne oddziaływują dość silnie na środowisko, między innymi są to przeszkody wodne, któr uniemożliwiają naturalną migrację dla wielu gatunków ryb. Populacje ryb pozbawione możliwości migracji radykalnie spadają, a często przestają całkowicie występować w lokalnych rzekach.

Nowo wydawane operaty wodnoprawne często nakładają na właścicieli hydroelektrowni wykonanie przepławki jako alternatywnej drogi migracyjnej dla ryb ale istnieją tysiące obiektów pozbawionych przepławek z wieloletnią ważnością operatów. Obiekty te można swobodnie traktować jako pułapki, w których giną lokalnie występujące gatunki ryb i te dwuśrodowiskowe.

W takich przypadkach koniecznym jest ochrona przed wpływaniem ryb do ujęć hydroelektrowni. Idealnym do tego rozwiązaniem są bariery elektryczne, które zainstalowane w odpowiedniej odległości od krat stalowych utrzymają ryby z dala od hydrozepołów. Bariery elektryczne AllWaysFish chronią w ten sposób ryby zamykając drogę wodną wiodącą przez komory elektrowni wodnej i łopat rotujących turbin. 

Bariery elektryczne jako rozwiązanie, które wspomaga migrację ryb  

Jedynym rozwiązaniem umożliwiają migrację ryb są przepławki budowane przy przeszkodach wodnych takich jak elektrownie wodne, zapory, jazy. Skuteczność przepławek wodnych zależna jest od wielu czynników, najważniejsze z nich to: lokalizacja przepławki względem nurtu rzeki, lokalizacja przepławki względem ujęcia, nurt w przepławce, nurt wabiący naprowadzający ryby migrujące upstream.

Przepławki są konieczne aby umożliwić rybom jedno i dwuśrodowiskowym migrację i pokonywanie przeszkód wodnych, ale nie są rozwiązaniem w pełni skutecznym i wymagają zastosowania urządzeń wspomagających takich jak bariery elektryczne. Właściwie zaprojektowane bariery elektryczne idealnie spełniają zadanie podnosząc wielokrotnie skuteczność migracji ryb. Bariery elektryczne blokują ryby podążające zarówno downstream jak i upstream, a następnie ukierunkowują ryby w stronę przepławki. Ilość wody przepływająca przez elektrownie wodne jest wielokrotnie większa niż woda przepływająca przez przepławkę dlatego ryby nie są w stanie dostrzec i odnaleźć wejścia do przepławki i podążają z głównym nurtem rzeki docierając do ujęcia elektrowni wodnej, bądź jej kanału wylotowego.

Bariery elektryczne AllWaysFish blokują ryby i nakierunkowują je na przepławki ze skutecznością często przekraczającą 90%.

Bariery elektryczne jako blokada ryb przed wpłynięciem do zamkniętych kanałów wylotowych elektrowni wodnych

Powyższy problem dotyczy elektrowni wodnych powstałych na rzekach o dużym zarybieniu. Są to rzeki najczęściej położone na obszarach tropikalnych i subtropikalnych. Polega on na masywnym wpływaniu ryb do zamkniętego kanału wylotowego z hydrozespołu generatora hydroelektrowni podczas wstrzymywania pracy. Podczas nominalnej pracy generatora nurt wody jest zbyt silny aby ryby mogły go pokonać upstream, a gromodzą się one kilkadziesiąt metrów od wylotu elektrowni. Gdy praca hydrozespołu jest wstrzymywana nurt wody wylotowej spada i wabi ryby do wnętrza budowli. Po zamknięciu zasów ryby zgromadzone w zamkniętej przestrzeni nie mają szans na ucieczkę i giną w wyniku braku tlenu. Bariera elektryczna instalowana na krawędzi kanału wylotowego blokuje ryby i uniemożliwia im wpłynięcie do wnętrza budowli. Skuteczność rozwiązania to nawet 96% mniej ryb wpływających do komory. Przy jednorazowym zatrzymaniu hydrozespołu bariera elektryczna może ochronić do kilkunastu ton ryb!

Ujęcia wód przemysłowych

Bariery elektrycznie przeznaczone są również do ochrony ryb przy ujęciach wód technologicznych. Każde ujęcie wody jest potencjalnym zagrożeniem dla ichtiofałny, a stosowanie barier mechanichnych w postaci krat o dużej gęstości utrudnia i znacząco podraża eksploatacje ujęć. Zespół AllWaysFish w takich przypadkach proponuje rozwiązania hybrydowe wykorzytujące pole elektryczne oraz bariery elektryczne w połączeniu z kratami mechanicznymi. Pole elektryczne wyizolowuje obszar wodny od ichtiofauny w centrum, którego znajduje się pobór wody, dzięki czemu podczas stałej eksploatacji, a przede wszystkim podczas przestojów, ryby są chronione i nie wpływają do wnętrza ujęcia.

Ważnym aspektem w przypadku stosowania bariery elektrycznej do ochrony ujęcia wód przemysłowych jest podejście indywidualne uwzględniające specyfikację każdego obiektu z osobna.

AllWaysFish

Experience in the production and installation of modern fish protection barriers with the highest efficiency. Environmentally friendly technology.

Contact

tel. +48609735018

email: info@allwaysfish.com

Wrocław

Polska